Strona główna Poprzednia stronaPierwsza strona naszej gazetki

...............W czasie spotkania 22 marca 2001 roku, ks. Proboszcz zaproponował reaktywację naszej parafialnej gazetki. Rok wcześniej zostało wydanych kilka numerów tego pisma, jednak z różnych względów prace przy gazetce zostały przerwane. Ukazało się potem jedynie sporadycznie kilka numerów z ogłoszeniami z racji rekolekcji.
............... Pomysł naszego duszpasterza przyjęto. Gazetka otrzymała taki sam tytuł jak poprzedniczka, czyli "SERCE" i podobnie jak wcześniej, jest tygodnikiem. Pierwsze numery były wydawane w formacie A4, potem również A4, ale podzieliliśmy ten format na dwie części. Pierwsza strona otrzymała stałą szatę graficzną (rysunek obok). Oprócz Ewangelii na daną niedzielę podajemy tam informacje z życia Kościoła, jakiś ważny temat dotyczący naszej parafii, wreszcie prawie zawsze dokładamy fotografię. Z jakością jest różnie. Początkowo numery były odbijane na kserografie, więc jakość nie była najlepsza. Obecnie gazetka drukowana jest w drukarni i jakość zdjęć jest całkiem przyzwoita. Na czwartej stronie umieszczone są rubryki: INTENCJE MSZALNE i OGŁOSZENIA. Stronę zamyka stopka redakcyjna. Środkowe strony poświęcone są różnym tematom; umieszczamy tam nie tylko artykuły o treści religijnej, ale też inne, dotyczące np. naszego osiedla - Turaszówki. Były tam podawane informacje ze spotkań z Radą Dzielnicy, z Radnym, dwa numery poświęcone były naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.
............... Gazetka rozprowadzana jest bezpłatnie, w ilości 500 egzemplarzy. W tym miejscu chcemy podziękować sponsorom, dzięki którym jest to możliwe. Prosimy wszystkich, którzy mają jakieś ciekawe tematy o kontakt z nami. Będziemy starać się ich materiał opublikować. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają o nas, dziękujemy za wszystkie życzenia i każde dobre słowo.Korespondencję prosimy kierować na nasz adres e-mailowy:

serce1@pf.pl