Strona główna Archiwum

SPIS TREŚCI1).  Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Księdza Proboszcza.

2).  Świetlica Słoneczna Przystań

3).  IV Konkurs Plastyczny "Palma wielkanocna 2008".

4).  Parafialna Droga Krzyżowa 2008.

5).  Medjugorie.    Pielgrzymi wrócili...

6).  Jan Paweł II. Czuwanie w trzecią rocznicę śmierci Papieża - Polaka.

7).  IV Konkurs Plastyczny "Palma wielkanocna 2008" - rozstrzygnięty.

8).  XIV Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

9).  Uroczystość Bożego Ciała w Parafii  Krosno -Turaszówka   (2008).

10).  Pielgrzymka do Krynicy, Powroźnika, Kamiannej, Grybowa i Sękowej.

11}.  Jubileusz 25-lecia Parafii  Najświętszego Serca Pana Jezusa  w  Krośnie -Turaszówce.

12).   Dożynki Parafialne 2008r.

13).   "Młodzi - Ojcu Świętemu".

FREKWENCJA W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ ROKU LITURGICZNEGO (2008)      (format .pdf )
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Księdza Proboszcza.
Świetlica Słoneczna Przystań
.

Regulamin

IV Konkursu Plastycznego "Palma wielkanocna 2008"


Organizator:

Zarząd Osiedla i Osiedlowy Dom Ludowy w Turaszówce

38 - 404 Krosno

ul. Jana Pawła II 33

tel. 013 - 436 56 78

Miejsce i termin:

Kościół parafialny pw NSJ Krosno - Turaszówka, ul. Wyspiańskiego 20.

Od 13 marca do 30 marca 2008 r.


Cele:

1. Kultywowanie i propagowanie tradycji wśród młodzieży i dzieci.
2. Prezentacje umiejętności artystycznych wykonawców.
3. Umożliwienie twórczej konfrontacji i wymiany pomysłów w pracy artystycznej.

Uczestnicy:

Prace indywidualne lub zbiorowe tak młodzieży szkolnej jak i dorosłych

Zasady uczestnictwa:

1. Forma i technika wykonania prac dowolna.
2. Prace powinny posiadać stojak - jego brak łączy się z dyskwalifikacją.
3. Minimalna wysokość palmy - 1 metr.
4. Każda praca powinna być podpisana, z dołączoną kartą uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik do regulaminu.
5. Prace należy dostarczyć na miejsce prezentacji (kościół parafialny w Turaszówce) w dniu 13 lub 14 marca w godz. 11.00 - 12.00

Ocena i nagrody:

Prace zostaną ocenione w dniu 26 marca.
Ustalenia końcowe:

1. Prace zostają wykonane i dostarczone na koszt własny.
2. Prace, które nie zostaną odebrane do dnia 31 marca, zostaną zagospodarowane przez organizatorów.
3. Dodatkowych informacji w sprawie konkursu, udziela p. Anna Galert (nr telefonu: 013 - 436 56 78) codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00 - 18.00.
4. W innych sprawach nie ujętych w Regulaminie a mających istotny wpływ na organizację i przebieg konkursu, decyduje każdorazowo organizator, do którego należy prawo interpretacji niniejszego.


Poniżej można pobrać regulamin oraz wzór zgłoszenia do konkursu palm:


Regulamin IV Konkursu Plastycznego "Palma wielkanocna 2008" (format .pdf )

Karta zgłoszenia do konkursu palm wielkanocnych (format .pdf )Parafialna Droga Krzyżowa 2008.
Medjugorie.    Pielgrzymi wrócili...
Jan Paweł II. Czuwanie w trzecią rocznicę śmierci Papieża - Polaka.
IV Konkurs Plastyczny "Palma wielkanocna 2008" - rozstrzygnięty.
XIV Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Uroczystość Bożego Ciała w Parafii  Krosno -Turaszówka   (2008).
Pielgrzymka do Krynicy, Powroźnika, Kamiannej, Grybowa i Sękowej.
Jubileusz 25-lecia Parafii  Najświętszego Serca Pana Jezusa  w  Krośnie -Turaszówce.
Dożynki Parafialne 2008r.
"Młodzi - Ojcu Świętemu"
Powrót