Strona główna Archiwum

SPIS TREŚCI1). Zakończyły się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży.  Informacje Zarządu Osiedla.

2). Zimowe ferie w parafialnej świetlicy.

3). Parafialna Droga Krzyżowa 2007.

4). III Konkurs Plastyczny "Palma wielkanocna 2007".

5). III Konkurs na Palmę Wielkanocną 2007 rozstrzygnięty.

6). Palmy raz jeszcze ...     palma wykonana przez ZHR z naszej parafii.

7). Nabożeństwo fatimskie.   Procesja do kapliczek maryjnych.

8). Pielgrzymka parafialna    (Tarnica 1346, Jasień, Ustrzyki Dolne).

9). Procesja Bożego Ciała.    Parafia Krosno - Turaszówka 2007.

10). Odpust parafialny.

11). Parafia w rękach młodych uzdolnionych.

12). Krośnieńskie Spotkania Młodych: Tropem Mistrza.

13). Pielgrzymka młodzieży w Bieszczady.

14). Dożynki parafialne 2007.

15. Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Miejsca Piastowego.Informacje Zarządu Osiedla.

 • Zarząd Osiedla informuje, że w okresie zimowych ferii szkolnych w zajęciach zorganizowanych dla dzieci i młodzieży brało udział około 60 dzieci w różnym wieku. Ważniejszymi imprezami były:
 • Ponadto odbyły się konkursy plastyczne, wyjazdy do kina, nauka tańców towarzyskich, bal karnawałowy.
 • Wzorem lat ubiegłych Zarząd Osiedla i Osiedlowy Dom Ludowy organizują III Konkurs plastyczny "Palma wielkanocna 2007". Konkursem zainteresowano wszystkie placówki oświatowe z terenu miasta a niniejszą informacją zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla do udziału w konkursie. Szczegółowy regulamin dostępny jest od poniedziałku do piątku w Osiedlowym Domu Ludowym w godz. 16 - 18 lub pod telefonem (013) 43 656 78, a także na stronie internetowej www.poak.republika.pl


 • Powrót do spisu treści  Zimowe ferie w parafialnej świetlicy.  Parafialna Droga Krzyżowa 2007.  .

           Zarząd Osiedla i Osiedlowy Dom Ludowy w Turaszówce zapraszają do udziału w III Konkursie Plastycznym "Palma wielkanocna 2007". Informujemy, że w ubiegłym roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięła w nim udział młodzież z placówek oświatowych z terenu miasta Krosna, oraz społeczność lokalna. Celem konkursu jest kultywowanie polskiej tradycji i rozpowszechnianie jej wśród młodzieży i dzieci.

          Poniżej regulamin konkursu.  Regulamin

  III Konkursu Plastycznego "Palma wielkanocna 2007"


  Organizator:

  Zarząd Osiedla i Osiedlowy Dom Ludowy w Turaszówce

  38 - 404 Krosno

  ul. Jana Pawła II 33

  tel. 013 - 436 56 78

  Miejsce i termin:

  Kościół parafialny p.w. NSJ Krosno - Turaszówka, ul. Wyspiańskiego 20.

  Od 29 marca do 12 kwietnia 2007 r.


  Cele:

  1. Kultywowanie i propagowanie tradycji wśród młodzieży i dzieci.
  2. Prezentacje umiejętności artystycznych wykonawców.
  3. Umożliwienie twórczej konfrontacji i wymiany pomysłów w pracy artystycznej.

  Uczestnicy:

  Prace indywidualne lub zbiorowe, tak młodzieży szkolnej jak i dorosłych.

  Zasady uczestnictwa:

  1. Forma i technika wykonania prac dowolna.
  2. Prace powinny posiadać stojak - jego brak łączy się z dyskwalifikacją.
  3. Minimalna wysokość palmy - 1m.
  4. Każda praca powinna być podpisana, z dołączoną kartą uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik do regulaminu.
  5. Prace należy dostarczyć na miejsce prezentacji (kościół parafialny) w dniu 29 lub 30 marca w godz. 16.00 - 17.00

  Ocena i nagrody:

  Prace zostaną ocenione w dniu 11 kwietnia.
   • Jury oceniać będzie:
     • ogólny wyraz artystyczny,
     • technikę wykonania,
     • dobór materiałów,
     • pomysłowość,
   • Oficjalne ogłoszenie wyników będzie mieć miejsce 12 kwietnia po Mszy św. wieczorowej, około godz. 18.00; wtedy również zostaną wręczone nagrody i dyplomy uczestnictwa.
   • Wyniki zostaną podane w gazetce parafialnej "Serce" oraz na stronie internetowej: www.poak.republika.pl
  Ustalenia końcowe:

  1. Prace zostają wykonane i dostarczone na koszt własny.
  2. Prace, które nie zostaną odebrane do dnia 14 kwietnia, zostaną zagospodarowane przez organizatorów.
  3. Dodatkowych informacji w sprawie konkursu, udziela p. Anna Galert (nr telefonu: 013 - 436 56 78) codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00 - 18.00.
  4. W innych sprawach nie ujętych w Regulaminie a mających istotny wpływ na organizację i przebieg konkursu, decyduje każdorazowo organizator, do którego należy prawo interpretacji niniejszego


  Poniżej można pobrać wzór zgłoszenia do konkursu palm:


  Karta zgłoszenia do konkursu palm wielkanocnych (format .pdf )


  III Konkurs na Palmę Wielkanocną 2007 rozstrzygnięty.
    Palma ZHR z naszej parafii.  
  Nabożeństwo fatimskie.   Procesja do kapliczek maryjnych.
  Pielgrzymka parafialna    (Tarnica 1346, Jasień, Ustrzyki Dolne).
  Procesja Bożego Ciała.    Parafia Krosno - Turaszówka 2007.  Odpust parafialny.
  Parafia w rękach młodych uzdolnionych.
  Krośnieńskie Spotkania Młodych: Tropem Mistrza.
  Pielgrzymka młodzieży w Bieszczady.
  Dożynki parafialne 2007.
  Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Miejsca Piastowego.


  Powrót